Monday, 25 March 2013

Cara Membuat Bantal Kekabu Empuk


Bantal kekabu dari Sweet Home adalah ASLi 100% DarI pokOK KEkabU DAn dijahIt senDiri taW...d'sini KAmi naK shaRe serbA sediKit CArA-caRa nak masukkAN KEkabU KEdalaM banTal tuk jADikan SebuaH bantaL yanG gLER empUK...tuk PengeTahuan Korang jgaK kan..BantaL kekabU nie AMat lah sesuaI d'Gunakan kHusus nyer bUat ibu-Ibu yang pregNENT..org2 yanG dah beruMur..sbab nYer elok tuk kesihaTan..jdi cepaT-CepaTlah beli Bantal kekaBu ek...

yg pertaMa :> KEKAbu tu koRANG asiNgkan Bijik nyER daN jEMurkan diBAWAh sinAran       
                      MtahaRi taw..tpi jGAN lAMa sANGAT..

yg keduA    :> selepAS diKErinGAKn, KorANg lerAIKAN tuK mengElakkan KEKabu tu dARI 
                      bERKEtUL didALam bantAL.   

yg ketIga    :> kemuDIAn KEKabU tu KOrang mASukkN ke daLAM saRUng bAntaL

yg keemPAT:> kekaBu tu korAng TEkAN-tekAN tUk maMPATKAN d'dalAM banTal

yg keliMA    :> bntal YG dah SIap akaAN d'JAhit denGan KEMas dAn d'kETuk berSAMA 
                      SEBAtang kaYU tuk menamBahkan lAGI mamPat padA bantaL terSEBUT.


 makA Siaplah bANtal KEKABU KoRANG SeMua....selaMAT meNCUBa!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment